≡ Menu

Cập nhật tiến độ thị công hoàn thiện Orchard Garden tháng 10

Hành lang thang máy, hầm gửi xe, hồ bơi, khu sinh hoạt chung đã hoàn thành. Chủ đầu tư đang gấp rút hoàn thành xong công viên và hồ điều hòa, hy vọng mọi thứ sẽ xong xuôi khi các căn hộ hoàn thiện nội thất và vào ở.

cho-thue-can-ho-masteri-cap-nhat-thang-10-1 cho-thue-can-ho-masteri-cap-nhat-thang-10-2 cho-thue-can-ho-masteri-cap-nhat-thang-10-3 cho-thue-can-ho-masteri-cap-nhat-thang-10-4 cho-thue-can-ho-masteri-cap-nhat-thang-10-5 cho-thue-can-ho-masteri-cap-nhat-thang-10-6 cho-thue-can-ho-masteri-cap-nhat-thang-10-7 cho-thue-can-ho-masteri-cap-nhat-thang-10-8 cho-thue-can-ho-masteri-cap-nhat-thang-10-9 cho-thue-can-ho-masteri-cap-nhat-thang-10-10 cho-thue-can-ho-masteri-cap-nhat-thang-10-11 cho-thue-can-ho-masteri-cap-nhat-thang-10-12 cho-thue-can-ho-masteri-cap-nhat-thang-10-13

top